Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Statusi i vlerësuesit
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Lloji i Licencës Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Statusi i vlerësuesit Nr. kontakti
71.Eduart StafasaniVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore7018.07.2012 18.07.2017Vlerësues i pavarur0672652874
72.Eni AlkuVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore6722.06.201222.06.2017I punësuar, shoqëria “VIG Services, Shqipëri” sh.p.k.0674067123
73.Zenel BejkoVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore6922.06.201222.06.2017I punësuar me kohë të pjesshme në shoqërinë e sigurimit “Atlantik-Shoqëri sigurimesh” sh.a. 0682005250
74.Artan ArbanaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore6630.05.201230.05.2017I punësuar, shoqëria “VIG Services, Shqipëri” sh.p.k.0696068091
75.Nik DedgjonajVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore6525.04.201225.04.2017I punësuar, shoqëria “Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a., Dega Lezhë0674067134