Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Sigurimi i Jo-Jetës
     • INSIG sh.a.
     • Sigma Interalbanian
       Vienna Insurance
       Group sh.a

     • SIGAL UNIQA Group
       Austria sh.a.

     • ATLANTIK-SHOQËRI
       SIGURIMESH sh.a.

     • Intersig Vienna
       Insurance Group sh.a.

     • ALBSIG sh.a.
     • EUROSIG sh.a.
     • ANSIG sh.a.
Sigurimi i Jetës
Shoqëri risigurimi
Shoqëri brokerimi
Vlerësues Dëmesh
Aktuarë të Autorizuar
Tregu i Sigurimeve >>  Sigurimi i Jo-Jetës
 Print
ALBSIG sh.a.
Drejtor Ekzekutiv Muharrem BARDHOCI
Fusha e Aktivitetit Sigurime Jo-Jete
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë Rr. "George W. Bush", Nr. 10, Tirane
Tel./Faks +355 42 254 770/664
Faqja e Internetit www.albsig.com.al
Posta Elektronike info@albsig.com.al
Dt. e fillimit të Aktivitetit Vendim 10, dt. 19.07.2004

Agjente

' ' ' '
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë