Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Sigurimi i Jo-Jetës
Sigurimi i Jetës
     • INSIG JETË sh.a.
     • SICRED sh.a.
     • SIGAL-LIFE,
       UNIQA Group
       Austria sh.a.
Shoqëri risigurimi
Shoqëri brokerimi
Vlerësues Dëmesh
Aktuarë të Autorizuar
Tregu i Sigurimeve >>  Sigurimi i Jetës
 Print
SICRED sh.a.
Drejtor Ekzekutiv Genc KOXHAJ
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital vendas
Adresa e Selisë Rr. "Brigada e VIII-te", Vila Nr.3/1, Tirane
Tel./Faks +355 4 2237 549, +355 42 237 530
Faqja e Internetit www.sicred.com.al
Posta Elektronike contact@sicred.com.al
Dt. e fillimit të Aktivitetit Vendim Nr. 9, dt. 26.07.2004

Agjente

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë