Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Sigurimi i Jo-Jetës
Sigurimi i Jetës
Shoqëri risigurimi
Shoqëri brokerimi
     • MAI sh.a.
     • 3B Broker sh.a.
     • Devon sh.a.
     • ALL SIG sh.a.
     • A-EJA INSURANCE
       BROKER sh.a.

     • WVP-Ndërmjetës
       në sigurime sh.a.

     • STAR BROKER sh.a.
     • IFIS BROKER sh.a.
     • FIDENTIA sh.a.
     • Best Broker Sigurime            sh.a.
      • Raiffeisen Bank            sh.a.
      • Banka Kombëtare            Tregtare sh.a.
      • Alpha Bank            Albania sh.a.
Vlerësues Dëmesh
Aktuarë të Autorizuar
Tregu i Sigurimeve >>  Shoqëri brokerimi
 Print
MAI sh.a.
Drejtor Ekzekutiv Elnar GASHI
Fusha e Aktivitetit Broker ne sigurime dhe risigurime
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital të huaj
Adresa e Selisë Rr. Ismail Qemali, Pallati GENER 2 (Valle Verde), Kati III, Zyra 4, Tirane
Tel./Faks +355 44 500 514
Faqja e Internetit www.mai-cee.com
Posta Elektronike elnar.gashi@mai-cee.com
Dt. e fillimit të Aktivitetit Licenca Nr. 1 date 11.09.2008, miratuar me Vendimin Nr. 116, date 11.09.2008

Broker fizik

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë