Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Sigurimi i Jo-Jetës
Sigurimi i Jetës
Shoqëri risigurimi
Shoqëri brokerimi
     • MAI sh.a.
     • 3B Broker sh.a.
     • Devon sh.a.
     • ALL SIG sh.a.
     • A-EJA INSURANCE
       BROKER sh.a.

     • WVP-Ndërmjetës
       në sigurime sh.a.

     • STAR BROKER sh.a.
     • IFIS BROKER sh.a.
     • FIDENTIA sh.a.
     • Best Broker Sigurime            sh.a.
      • Raiffeisen Bank            sh.a.
      • Banka Kombëtare            Tregtare sh.a.
      • Alpha Bank            Albania sh.a.
      • SMART INSURANCE            BROKER sh.a.
Vlerësues Dëmesh
Aktuarë të Autorizuar
Tregu i Sigurimeve >>  Shoqëri brokerimi
 Print
FIDENTIA sh.a., BROKER NE SIGURIME
Drejtor Ekzekutiv Përparim ISUFI
Fusha e Aktivitetit Broker ne sigurime per klasat e jo-jetës
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital të vendas
Adresa e Selisë Rr. "Ismail Qemali", Nr.27, Kulla Fratari, Kati 1, Tirane, Kutia Postare 2408/1.
Tel./Faks +355 42 269 435, 069 20 45 790
Faqja e Internetit www.fidentia.al
Posta Elektronike info@fidentia.al
Dt. e fillimit të Aktivitetit Licenca Nr. 14, date 26.11.2015, miratuar me Vendimin Nr. 125, date 26.11.2015

Broker fizik

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë