Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë Adresa
1.Bruno Milo2926.02.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. Naim Frasheri, 84-2-30, Tiranë
2.Entela NIKAJ2830.11.2017Pa afatEurotrade Securities sh.a.Rr. "Teodor Keko", Pall. Alb-Adriatik, Kati 2, Kashar, Tiranë
3.Artan KRUTA2730.11.2017Pa afatPosta Shqiptare sh.a.Rr. Reshit Collaku, Nr. 4, Tiranë
4.Sokrat MITRE2627.07.2017Pa afatSMARTCOM sh.a.Rr. "Panorama", Kompleksi "Erion", Kati perdhe, kati 1, Tiranë, Shqiperi
5.Gertin QINAMI2503.07.2017Pa afatPRODATA SECURITIES sh.a.Rezidenca "Kodra e Diellit", A 0/1, Farkë e Madhe, Selitë, Tiranë
6.Arbër BEGAJ2430.03.2017Pa afatEUROTRADE SECURITIES sh.a.
7.Teuta ÇINARI2331.10.2016Pa afatBANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE sh.aRr. e Kavajes, Ndertesa 27, Kati VIII, Kodi Postar 1001,Tiranë
8.Anila FURERAJ2229.09.2016Pa afatAKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE sh.aRr. Qemal Stafa, pall. 31, Njesia Tregtare 2, nr. 20 Tirane
9.Eni KOÇO2130.06.2015Pa afat
10.Elma FEÇI2023.12.2014Pa afatPOSTA SHQIPTARE sh.aRr. Reshit Collaku, Nr. 4, Tirane