Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë Adresa
11.Elma FEÇI2023.12.2014Pa afatPOSTA SHQIPTARE sh.aRr. Reshit Collaku, Nr. 4, Tirane
12.Alma HASANAJ1918.01.2012Pa afatAKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE sh.aRr. Qemal Stafa, pall. 31, Njesia Tregtare 2, nr. 20 Tiranë
13.Mark CRAWFORD1828.04.2011Pa afatAKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE sh.aRr. Qemal Stafa, pall. 31, Njesia Tregtare 2, nr. 20 Tiranë
14.Anilda MIRDITA1629.09.2010Pa afatFIRST INVESTMENT BANK sh.aRr. Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 & 15, Tirane
15.Elma LLOJA1729.09.2010Pa afatFIRST INVESTMENT BANK sh.aRr. Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 & 15, Tirane
16.Merita MOSJA1525.11.2009Pa afatBANKA NDERKOMBETARE TREGTARE sh.aRr. Reshit Collaku, Nr. 4, Tirane
17.Elona KORINI1328.08.2009Pa afatINTESA SANPAOLO BANK sh.aRr. Ismail Qemali, nr. 27, Tirane
18.Alketa GUSHO1428.08.2009Pa afatBANKA CREDINS sh.a.Rr. Ismail Qemali, nr. 21 Tirane
19.Eranda SHEHU125.06.2009Pa afatTIRANA BANK sh.a.Blv. Zogu i I, nr. 55/1, Tirane
20.Mirela ANGJELI225.06.2009Pa afatTRIUMF GROUP sh.aRr. "M. Gjollesha", Kulla 2, ap.13, Tirane