Koordinatori

Koordinatori për të drejtën e Informimit: Zj. Ilma Xhakolli

   Email: [email protected]

   Adresa: Rruga "Dora D'istria", Nr.10, P.O. Box 8363, Tiranë

Orari: E hënë - E enjte 08:00 - 16:30, E premte 08:00 - 14:00