Rregullore

Rregullore nr. 217, datë 31.10.2018 “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 217
  Datë: 31/10/2018
 • Hyn në fuqi : 31/10/2018
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo rregullore synon të përcaktojë rregullat për organizimin dhe zhvillimin e trajnimeve për kualifikime profesionale për profesionet që licencohen/miratohen nga Autoriteti.

 

   Materiali i plotë