Rregullore

Rregullore nr. 126, datë 07.12.2010 "Mbi mënyrat, kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit vullnetar"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 126
  Datë: 07/12/2010
 • Hyn në fuqi : 07/12/2010
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

Kjo rregullore përcakton mënyrat kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit në llogarinë e anëtarit të fondit të pensioneve vullnetare, pasi ka fituar të drejtën e tërheqjes dhe përdorimit të tyre në bazë të dispozitave ligjore.

   Materiali i plotë