Rregullore

Rregullore nr. 78, datë 29.06.2011 "Mbi përmbajtjen e rregjistrit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 78
  Datë: 29/06/2011
 • Hyn në fuqi : 29/06/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore përcakton përmbajtjen e regjistrave të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, të cilat mbahen nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

   Materiali i plotë