Të dhëna tekniko-financiare

*Vlerat në milion lekë
  Të dhëna ALBSIG Kërkesa Ligjore
  Totali i Aktiveve-Pasiveve 2,846 n/a
  Primi i shkruara bruto 1953 n/a
  Rezultati Financiar Neto 85 n/a
  Kapitali (Aftësia Paguese) 716 min. 473
  Treguesi i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike 114% min 100%
*Vlerat në milion lekë
  Të dhëna ANSIG Kërkesa Ligjore
  Totali i Aktiveve-Pasiveve 1,158 n/a
  Primi i shkruara bruto 992 n/a
  Rezultati Financiar Neto (7) n/a
  Kapitali (Aftësia Paguese) 265 min. 370
  Treguesi i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike 68.7% min 100%
*Vlerat në milion lekë
  Të dhëna ATLANTIK Kërkesa Ligjore
  Totali i Aktiveve-Pasiveve 1,582 n/a
  Primi i shkruara bruto 882 n/a
  Rezultati Financiar Neto 51 n/a
  Kapitali (Aftësia Paguese) 693 min. 370
  Treguesi i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike 95.0% min 100%
*Vlerat në milion lekë
  Të dhëna EUROSIG Kërkesa Ligjore
  Totali i Aktiveve-Pasiveve 5,280 n/a
  Primi i shkruara bruto 2,271 n/a
  Rezultati Financiar Neto 234 n/a
  Kapitali (Aftësia Paguese) n/a n/a
  Treguesi i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike n/a n/a
*Vlerat në milion lekë
  Të dhëna INSIG JETE Kërkesa Ligjore
  Totali i Aktiveve-Pasiveve 588 n/a
  Primi i shkruara bruto 168 n/a
  Rezultati Financiar Neto 42 n/a
  Kapitali (Aftësia Paguese) 398 min. 370
  Treguesi i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike 114.4% min 100%
*Vlerat në milion lekë
  Të dhëna INSIG - JO JETE Kërkesa Ligjore
  Totali i Aktiveve-Pasiveve 2,874 n/a
  Primi i shkruara bruto 1,086 n/a
  Rezultati Financiar Neto 23 n/a
  Kapitali (Aftësia Paguese) (1,681) min. 370
  Treguesi i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike 27.8% min 100%
*Vlerat në milion lekë
  Të dhëna INTERSIG Kërkesa Ligjore
  Totali i Aktiveve-Pasiveve 2,931 n/a
  Primi i shkruara bruto 1,667 n/a
  Rezultati Financiar Neto 67 n/a
  Kapitali (Aftësia Paguese) 474 min. 370
  Treguesi i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike 139.1% min 100%
*Vlerat në milion lekë
  Të dhëna SICRED Kërkesa Ligjore
  Totali i Aktiveve-Pasiveve 754 n/a
  Primi i shkruara bruto 297 n/a
  Rezultati Financiar Neto (21) n/a
  Kapitali (Aftësia Paguese) 346 min. 370
  Treguesi i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike 88.3% min 100%
*Vlerat në milion lekë
  Të dhëna SIGAL LIFE Kërkesa Ligjore
  Totali i Aktiveve-Pasiveve 2,040 n/a
  Primi i shkruara bruto 740 n/a
  Rezultati Financiar Neto 143 n/a
  Kapitali (Aftësia Paguese) 653 min. 370
  Treguesi i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike 113.2% min 100%
*Vlerat në milion lekë
  Të dhëna SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA Kërkesa Ligjore
  Totali i Aktiveve-Pasiveve 8,250 n/a
  Primi i shkruara bruto 4,003 n/a
  Rezultati Financiar Neto 248 n/a
  Kapitali (Aftësia Paguese) 967 min. 740
  Treguesi i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike 112.8% min 100%
*Vlerat në milion lekë
  Të dhëna SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP Kërkesa Ligjore
  Totali i Aktiveve-Pasiveve 4,869 n/a
  Primi i shkruara bruto 2,139 n/a
  Rezultati Financiar Neto 48 n/a
  Kapitali (Aftësia Paguese) 564 min. 370
  Treguesi i aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike 142.2% min 100%