Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë Adresa
1.Doriana QOSE3422.01.2020Banka Credins sh.a.Rr. "Vaso Pasha", Nr. 8, Tiranë
2.Arjeta SHEHU3322.01.2020Banka Amerikane e Investimeve Sh.aRr. e Kavajës, Ndërtesa 27, Kati VIII, Kodi Postar 1001,Tiranë
3.Penesta GJOKA3227.03.2019Tirana Bank sh.a.Rruga "Ibrahim Rugova", Tiranë.
4.Redi HAKANI3113.06.2018Banka Amerikane e Investimeve sh.a.Rr. e Kavajës, Ndërtesa 27, Kati VIII, Kodi Postar 1001,Tiranë
5.Ariola GORICA3007.05.2018Inaktiv
6.Bruno MILO2926.02.2018Banka Credins sh.a.Rr. Naim Frasheri, 84-2-30, Tiranë
7.Artan KRUTA2730.11.2017Posta Shqiptare sh.a.Rr. Reshit Collaku, Nr. 4, Tiranë
8.Entela NIKAJ2830.11.2017Inaktiv
9.Sokrat MITRE2627.07.2017Agora Securities sh.a.Rruga “Ndre Mjeda”, Pallati “Perseu”, Njësia 7/25, Tiranë
10.Gertin QINAMI2503.07.2017Inaktiv