Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë Adresa
11.Anila FURERAJ2229.09.2016Pa afatAKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE sh.aRr. Qemal Stafa, pall. 31, Njesia Tregtare 2, nr. 20 Tirane
12.Eni KOÇO2130.06.2015Pa afat
13.Elma FEÇI2023.12.2014Pa afatPOSTA SHQIPTARE sh.aRr. Reshit Collaku, Nr. 4, Tirane
14.Alma HASANAJ1918.01.2012Pa afatAKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE sh.aRr. Qemal Stafa, pall. 31, Njesia Tregtare 2, nr. 20 Tiranë
15.Mark CRAWFORD1828.04.2011Pa afatAKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE sh.aRr. Qemal Stafa, pall. 31, Njesia Tregtare 2, nr. 20 Tiranë
16.Anilda MIRDITA1629.09.2010Pa afatFIRST INVESTMENT BANK sh.aRr. Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 & 15, Tirane
17.Elma LLOJA1729.09.2010Pa afatFIRST INVESTMENT BANK sh.aRr. Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 & 15, Tirane
18.Merita MOSJA1525.11.2009Pa afatBANKA NDERKOMBETARE TREGTARE sh.aRr. Reshit Collaku, Nr. 4, Tirane
19.Elona KORINI1328.08.2009Pa afatINTESA SANPAOLO BANK sh.aRr. Ismail Qemali, nr. 27, Tirane
20.Alketa GUSHO1428.08.2009Pa afatBANKA CREDINS sh.a.Rr. Ismail Qemali, nr. 21 Tirane