Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë Adresa
21.Mirela ANGJELI225.06.2009Pa afatTRIUMF GROUP sh.aRr. "M. Gjollesha", Kulla 2, ap.13, Tirane
22.Christian CANACARIS325.06.2009Pa afatRAIFFEISEN BANK sh.a.Europian Trade Center, Bul. Bajram Curri, Tirane
23.Erjon TACE425.06.2009Pa afatSOCIETE GENERALE ALBANIA sh.aBlv. Deshmoret e kombit, Kulla binjake I, Tirane
24.Entela MARGA525.06.2009Pa afatALPHA BANK sh.a.Rr. Kavajes, G- kom Bussines, Kati II, Tirane
25.Edison KOLETA625.06.2009Pa afatALPHA BANK sh.a.Rr. Kavajes, G- kom Bussines, Kati II, Tirane
26.Lirim MUHARREMI825.06.2009Pa afatKAPITAL INVEST sh.aBul. "Deshmoret e Kombit", Twin Towers Nr.2, Kati i 11, Tirane
27.Kaan PEKIN925.06.2009Pa afatBANKA KOMBETARE TREGTARE sh.aBul. Zhan D'Ark, Tirane
28.Florent PRIFTI1025.06.2009Pa afatBANKA KOMBETARE TREGTARE sh.aBul. Zhan D'Ark, Tirane
29.Kozeta STOJANI1125.06.2009Pa afatBANKA KOMBETARE TREGTARE sh.aBul. Zhan D'Ark, Tirane