Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë Adresa
21.Eranda SHEHU125.06.2009Pa afatTIRANA BANK sh.a.Blv. Zogu i I, nr. 55/1, Tirane
22.Mirela ANGJELI225.06.2009Pa afatTRIUMF GRUP sh.aRr. "M. Gjollesha", Kulla 2, ap.13, Tirane
23.Christian CANACARIS325.06.2009Pa afatRAIFFEISEN BANK sh.a.Europian Trade Center, Bul. Bajram Curri, Tirane
24.Erjon TACE425.06.2009Pa afatBANKA OTP ALBANIA sh.aBlv. Deshmoret e kombit, Kulla binjake I, Tirane
25.Entela MARGA525.06.2009Pa afatALPHA BANK sh.a.Rr. Kavajes, G- kom Bussines, Kati II, Tirane
26.Edison KOLETA625.06.2009Pa afatALPHA BANK sh.a.Rr. Kavajes, G- kom Bussines, Kati II, Tirane
27.Lirim MUHARREMI825.06.2009Pa afatKAPITAL INVEST sh.aBul. "Deshmoret e Kombit", Twin Towers Nr.2, Kati i 11, Tirane
28.Kaan PEKIN925.06.2009Pa afatBANKA KOMBETARE TREGTARE sh.aBul. Zhan D'Ark, Tirane
29.Florent PRIFTI1025.06.2009Pa afatBANKA KOMBETARE TREGTARE sh.aBul. Zhan D'Ark, Tirane
30.Kozeta STOJANI1125.06.2009Pa afatBANKA KOMBETARE TREGTARE sh.aBul. Zhan D'Ark, Tirane