Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Titujve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë Adresa
31.Christian CANACARIS325.06.2009RAIFFEISEN BANK sh.a.Europian Trade Center, Bul. Bajram Curri, Tirane
32.Mirela ANGJELI225.06.2009TRIUMF GRUP sh.aRr. "M. Gjollesha", Kulla 2, ap.13, Tirane
33.Eranda SHEHU125.06.2009Inaktiv