Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Dritan MUSTAFA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Kujdestar i titujve te Qeverise se RSH.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Ibrahim Rugova", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2269 616/617/429, +355 4 2269 707
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 1 date 21.05.2010 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Silvio PEDRAZZI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Kujdestar i letrave me vlere i Qeverise se RSH
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. “Ismail Qemali”, Nr. 27, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2276 000/4 2248 762
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 2 date 21.05.2010 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Periklis DROUGKAS
 • Fusha e Aktivitetit:
  Kujdestar i letrave me vlere i Qeverise se RSH
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Kavajës, G-KOM Bussines, Kati II, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2233 550
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 3 date 28.06.2010 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Maltin KORKUTI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Kujdestar i letrave me vlerë i Qeverisë së RSH dhe i Obligacioneve të shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. “Vaso Pasha”, Nr. 8, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2234 096, +355 4 2222 916
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 4 date 30.08.2010 (pa afat), Nr. 1 date 13.12.2011 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Bozhidar TODOROV
 • Fusha e Aktivitetit:
  Kujdestar i letrave me vlere i Qeverise se RSH dhe i Obligacioneve te shoqerive aksionare dhe te qeverise vendore
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 &15, Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2276 702/3, +355 4 2280 210
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 5 date 29.09.2010 (pa afat), Nr. 2 date 23.12.2014 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Christian CANACARIS
 • Fusha e Aktivitetit:
  Kujdestar i letrave me vlere te qeverise ne RSH
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  European Trade Center, Bul. “Bajram Curri”, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2381 381, +355 4 2275 599
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 6 date 29.09.2010 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Seyhan PENCAPLIGIL
 • Fusha e Aktivitetit:
  Kujdestar i letrave me vlere i Qeverise se RSH
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Bul. "Zhan D'ark", Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2250 955, +355 4 2250 956
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 7, date 18.11.2010 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Frederic BLANC
 • Fusha e Aktivitetit:
  Kujdestar i letrave me vlere i Qeverise se RSH
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital te huaj dhe vendas
 • Adresa e Selisë:
  Blv. Deshmoret e kombit, Kulla binjake I, Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2280 442/3, +355 4 2280 441
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 8, date 13.12.2011 (pa afat), Nr. 8 datë 31.05.2019 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Andi BALLTA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Kujdestar i letrave me vlere i Qeverise se RSH dhe i obligacioneve te shoqërive aksionare dhe te qeverise vendore.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. e Kavajes, Ndertesa 27, Kati VIII, Kodi Postar 1001,Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 44537253; +355 4225875
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 9, datë 31.10.2016 (pa afat) dhe Licenca nr.3, datë 28.04.2017 (pa afat).