Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Titujve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Anila FURERAJ (LULA)
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri këshillimi për investime në tituj
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  TAG, Rr. Pjetër Bogdani, Nr. 20, Kutia Postare 2944, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 44 400 600
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 2, datë 29.09.2016 (pa afat). Miratuar me Vendim Bordi nr.147, datë 29.09.2016