Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Njoftim pƫr shtyp
 Print

Kuvendi i Shqipërisë me Vendimin nr. 19/2017, datë 16 mars 2017, ka vendosur shkarkimin përpara afatit të Znj. Enkeleda Shehi nga detyra e anëtarit të Bordit dhe Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

Bazuar në Ligjin nr. 54/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9572, datë 3.7.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, Nëndrejtori i Ekzekutiv do të drejtojë Autoritetin për të siguruar vijimësinë e funksioneve të mbikëqyrjes dhe rregullimit të tregjeve, duke siguruar mbarëvajtjen e veprimtarisë së institucionit.

Vendimi i Kuvendit të Shqipërisë gjendet në faqen online www.parlament.al.  

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë