Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Christian CANACARIS
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime per klasat e jetes dhe jo-jetes
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. e Kavajes, Pall.71, shk.1, Ap.4, Tirane, Shqiperi.
 • Tel./Faks:
  +355 42 222669, fax +355 42 275599
 • Përgjegjës i Njësisë së brokerimit:
  Gentiana Gjino
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr.17, date 31.10.2016, miratuar me Vendimin Nr.178, date 31.10.2016
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Seyhan PENCAPLIGIL
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime per klasat e Jetës dhe Jo-Jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Blv. "Zhan D'ark", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2250 955, +355 4 2250 956
 • Përgjegjës i Njësisë së brokerimit:
  Klaida Çekrezi
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 18, datë 27.12.2016, miratuar me Vendimin Nr. 206, datë 27.12.2016
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Periklis DROUGKAS
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime per klasat e Jetës dhe Jo-Jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Kavajës, G-KOM Bussines, Kati II, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2233 550
 • Përgjegjës i Njësisë së brokerimit:
  Brunilda Isaj
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 19, datë 27.12.2016, miratuar me Vendimin Nr. 210, date 27.12.2016