Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Njoftime dhe Lajme
19/04/2017 - Njoftim:
Mbi Zhvillimin e Mbledhjes së Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF)
18/04/2017 - Njoftim:
Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
14/04/2017 - Njoftim:
Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 102, mars 2017
14/04/2017 - Njoftim:
Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2016
13/04/2017 - Njoftim:
Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
07/04/2017 - Njoftim:
Kuvendi i Shqipërisë miraton emërimin e Z. Ervin Koçi në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare që do të mbajë funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv
07/04/2017 - Njoftim:
AMF certifikon aktuarët e rinj
Arkiva e Njoftimeve
   
[19/04/2017 - Njoftim] Mbi Zhvillimin e Mbledhjes së Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF)  •   [18/04/2017 - Njoftim] Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [14/04/2017 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2016  •   [14/04/2017 - Njoftim] Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 102, mars 2017  •   [13/04/2017 - Njoftim] Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [07/04/2017 - Njoftim] AMF certifikon aktuarët e rinj  •   [07/04/2017 - Njoftim] Kuvendi i Shqipërisë miraton emërimin e Z. Ervin Koçi në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare që do të mbajë funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv  •   [06/04/2017 - Njoftim] Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime  •   [30/03/2017 - Njoftim] Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [24/03/2017 - Njoftim] Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [24/03/2017 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-shkurt 2017  •   [17/03/2017 - Njoftim] AMF organizon trajnimin e asistencës teknike dhe këmbimit të informacionit (TAIEX) të Komisionit Evropian  •   [17/03/2017 - Njoftim] Njoftim për shtyp  •   [13/03/2017 - Njoftim] Për zhvillimin e testimit për broker në sigurime  •   [13/03/2017 - Njoftim] Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 101, janar-shkurt 2017  •   [03/03/2017 - Njoftim] Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare merr pjesë në seancën dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave  •   [24/02/2017 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.12.2016  •   [24/02/2017 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për muajin janar 2017  •   [21/02/2017 - Njoftim] Për zhvillimin e trajnimit për vlerësues dëmesh në sigurime  •   [21/02/2017 - Njoftim] Drejtorja e Përgjithshme Ekzekutive e AMF-së, zhvillon takimin përshëndetës me studentët aktuarë  •  
Publikime
Raport Vjetor 2015 (PDF)
Raport i Mbikëqyrjes 2015 (PDF) (XLS)
Gjeografia e Tregut te Sigurimeve Raport Statistikor  2015 (Vjetor) (XLS) (PDF)
[Shkurt 2017] Tregu i Sigurimeve Raport Statistikor  (Mujor) (XLS)
[Dhjetor 2016] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor  (3 Mujor) (XLS)
[Dhjetor 2016] Tregu i Pensioneve Vullnetare Raport Statistikor  (3 Mujor) (XLS)
Arkiva e Publikimeve

Edukimi
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me Vlerë
Tregu i Pensioneve Vullnetare
 

Investitorë Kujdes!

Fusha e veprimtarisë së Autoritetit është rregullimi dhe mbikëqyrja e tregut të titujve, tregut të sigurimeve dhe tregut të pensioneve vullnetare.

Publiku duhet të sigurohet që ofrimi i shërbimeve financiare vjen nga shoqëri të licencuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Në çdo rast, çdo i interesuar duhet të konsultojë faqen zyrtare të AMF-së.

Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e sigurimeve (sipas këtij linku)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e titujve (sipas këtij linku)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e pensioneve vullnetare (sipas këtij linku)

Çdo investim apo blerje produkti financiar pranë një shoqërie, apo subjekti të palicencuar mund të jetë objekt mashtrimi dhe spekulimi.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë