Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Njoftime dhe Lajme
27/06/2017 - Njoftim:
Për zhvillimin e takimit me vlerësuesit e pavarur të dëmeve në sigurime
23/06/2017 - Njoftim:
Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-maj 2017
23/06/2017 - Njoftim:
AMF heq licencën e shoqërisë “Stock International” Albania sh.a.
23/06/2017 - Njoftim:
Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
22/06/2017 - Njoftim:
Njoftim për shprehje interesi për anëtar të Komitetit Këshillimor për hartimin e politikave të zhvillimit 5-vjeçar të tregjeve financiare nën mbikëqyrjen e AMF-së
19/06/2017 - Njoftim:
Për zhvillimin e testimit për aktuar i autorizuar
15/06/2017 - Njoftim:
Për zhvillimin e trajnimit për broker në sigurime
Arkiva e Njoftimeve
   
[27/06/2017 - Njoftim] Për zhvillimin e takimit me vlerësuesit e pavarur të dëmeve në sigurime  •   [23/06/2017 - Njoftim] Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [23/06/2017 - Njoftim] AMF heq licencën e shoqërisë “Stock International” Albania sh.a.  •   [23/06/2017 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-maj 2017  •   [22/06/2017 - Njoftim] Njoftim për shprehje interesi për anëtar të Komitetit Këshillimor për hartimin e politikave të zhvillimit 5-vjeçar të tregjeve financiare nën mbikëqyrjen e AMF-së  •   [19/06/2017 - Njoftim] Për zhvillimin e testimit për aktuar i autorizuar  •   [15/06/2017 - Njoftim] Për zhvillimin e trajnimit për broker në sigurime  •   [14/06/2017 - Njoftim] Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 104, maj 2017  •   [14/06/2017 - Njoftim] Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [08/06/2017 - Njoftim] Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime  •   [31/05/2017 - Njoftim] Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [25/05/2017 - Njoftim] Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-prill 2017  •   [24/05/2017 - Njoftim] Për zhvillimin e trajnimit për vlerësues dëmesh në sigurime  •   [24/05/2017 - Njoftim] Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [24/05/2017 - Njoftim] Mbi publikimin e vlerësimit vjetor për Shqipërinë nga Bashkimi Evropian  •   [23/05/2017 - Njoftim] Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime  •   [22/05/2017 - Njoftim] Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [15/05/2017 - Njoftim] Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  •   [14/05/2017 - Njoftim] Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 103, prill 2017  •   [11/05/2017 - Njoftime] Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.03.2017  •  
Publikime
Raport Vjetor 2015 (PDF)
Raport i Mbikëqyrjes 2015 (PDF) (XLS)
Gjeografia e Tregut te Sigurimeve Raport Statistikor  2015 (Vjetor) (XLS) (PDF)
[Maj 2017] Tregu i Sigurimeve Raport Statistikor  (Mujor) (XLS)
[Mars 2017] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor  (3 Mujor) (XLS)
[Mars 2017] Tregu i Pensioneve Vullnetare Raport Statistikor  (3 Mujor) (XLS)
Arkiva e Publikimeve

Edukimi
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me Vlerë
Tregu i Pensioneve Vullnetare
 

Investitorë Kujdes!

Fusha e veprimtarisë së Autoritetit është rregullimi dhe mbikëqyrja e tregut të titujve, tregut të sigurimeve dhe tregut të pensioneve vullnetare.

Publiku duhet të sigurohet që ofrimi i shërbimeve financiare vjen nga shoqëri të licencuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Në çdo rast, çdo i interesuar duhet të konsultojë faqen zyrtare të AMF-së.

Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e sigurimeve (sipas këtij linku)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e titujve (sipas këtij linku)
Operatorët e licencuar nga AMF në tregun e pensioneve vullnetare (sipas këtij linku)

Çdo investim apo blerje produkti financiar pranë një shoqërie, apo subjekti të palicencuar mund të jetë objekt mashtrimi dhe spekulimi.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë