Faqe Kryesore  |  Login  |   English
GSRM
Tregu me Pakicë i Letrave me Vlerë të Qeverisë
Government Securities Retail Market
TREGTIMI
Kuotimet &
    Transaksionet Ditore
     • Lloji B, C
     • Lloji A, D, E
Të Gjitha Kuotimet
    për një Letër me Vlerë
    të Caktuar

Tregtimi në një Datë
    të Caktuar

Komisione te Aplikuara nga
    NF
TË DHËNA STATISTIKORE
Arkiva e të Dhënave
    të Tregtimit
foto
Mbyll
Kurset
  EURO / LEK 132,22
  USD / LEK 118,35
Ndryshimi i Fundit
23/06/2017 12:49:51
INFORMACIONE SHTESË
Material Informues
Link
 
Data 27/06/2017
Maturimi  
DDM  
Ndërmjetësi Financiar  
Lloji i Transaksionit  
   
Kuotimet Ditore  Lloji B, C
Bank Blerje Shitje Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Tot. Trans. Ditore (ALL) Tot. Trans. Ditore (EUR) Ndryshimi i Fundit
Bono Thesari - 12 Muaj
CREDINS 2,09 % - 10/05/2018 317 -   -  -  16/05/2017 11:38:20
FIBA 2,35 % - 22/03/2018 268 -   -  -  24/05/2017 09:20:13
CREDINS 2,15 % - 08/03/2018 254 -   -  -  29/03/2017 14:56:21
FIBA 2,80 % - 08/03/2018 254 -   -  -  26/05/2017 10:39:50
BKT 3,40 % - 22/02/2018 240 -   -  -  21/03/2017 15:33:30
BKT 3,40 % - 08/02/2018 226 -   -  -  21/03/2017 15:32:46
BKT 3,40 % - 04/01/2018 191 -   -  -  21/03/2017 15:33:03
CREDINS 1,95 % - 04/01/2018 191 -   -  -  10/04/2017 14:09:21
FIBA 2,60 % - 04/01/2018 191 -   -  -  23/06/2017 09:13:04
FIBA 2,55 % - 21/12/2017 177 -   -  -  23/06/2017 09:11:39
CREDINS 3,11 % - 07/12/2017 163 -   -  -  22/12/2016 16:12:33
BKT 3,50 % - 09/11/2017 135 -   -  -  05/12/2016 15:30:34
CREDINS - 2,38 % 09/11/2017 135 -   -  -  10/11/2016 14:28:49
BKT 3,60 % - 26/10/2017 121 -   -  -  14/11/2016 15:38:32
CREDINS 2,38 % - 26/10/2017 121 -   -  -  22/11/2016 15:45:35
FIBA 2,50 % - 26/10/2017 121 -   -  -  24/05/2017 09:17:03
FIBA 2,30 % - 05/10/2017 100 -   -  -  20/06/2017 10:26:11
BKT 3,50 % - 21/09/2017 86 -   -  -  21/03/2017 15:36:45
FIBA 2,35 % - 21/09/2017 86 -   -  -  23/05/2017 09:08:06
BKT 2,80 % - 07/09/2017 72 -   -  -  21/03/2017 15:28:36
CREDINS 1,62 % - 07/09/2017 72 -   -  -  13/10/2016 09:16:57
FIBA 2,00 % - 07/09/2017 72 -   -  -  17/05/2017 16:17:40
BKT 2,50 % - 24/08/2017 58 -   -  -  21/03/2017 15:31:25
BTR 2,30 % - 24/08/2017 58 -   -  -  13/10/2016 12:22:09
FIBA 1,96 % - 24/08/2017 58 -   -  -  05/10/2016 10:40:09
BKT 3,30 % - 10/08/2017 44 -   -  -  05/12/2016 15:30:02
CREDINS 1,39 % - 10/08/2017 44 -   -  -  22/08/2016 14:32:22
FIBA 2,65 % - 10/08/2017 44 -   -  -  07/12/2016 13:39:58
CREDINS 1,82 % - 27/07/2017 30 -   -  -  24/10/2016 15:26:36
FIBA 3,00 % - 27/07/2017 30 -   -  -  27/03/2017 13:16:17
BKT 2,50 % - 06/07/2017 9 -   -  -  21/03/2017 15:34:36
CREDINS 2,25 % - 06/07/2017 9 -   -  -  06/02/2017 12:47:23
FIBA 2,30 % - 06/07/2017 9 -   -  -  25/05/2017 09:00:48
Obligacione - 2 Vjet
FIBA - 0,80 % 24/01/2019 576 0,80 %   -  -  31/01/2017 13:17:09
FIBA 1,50 % - 02/12/2018 523 0,75 %   -  -  04/04/2017 10:11:08
BKT 4,00 % - 23/05/2018 330 1,53 %   -  -  21/03/2017 15:38:23
BKT 4,00 % - 21/04/2018 298 1,65 %   -  -  21/03/2017 15:38:49
BKT 3,20 % - 24/02/2018 242 2,30 %   -  -  21/03/2017 15:37:50
BKT 3,20 % - 20/01/2018 207 3,45 %   -  -  21/03/2017 15:37:31
CREDINS 3,00 % - 21/10/2017 116 4,57 %   -  -  19/01/2017 13:52:57
FIBA 3,04 % 1,04 % 21/10/2017 116 4,57 %   -  -  21/03/2016 14:31:28
FIBA 4,50 % - 23/09/2017 88 4,59 %   -  -  28/03/2017 10:57:08
BKT 3,20 % - 24/08/2017 58 4,62 %   -  -  03/11/2016 15:09:29
FIBA 5,61 % 3,61 % 24/08/2017 58 4,62 %   -  -  04/09/2015 15:38:09
FIBA 3,00 % - 20/08/2017 54 3,12 %   -  -  31/05/2016 12:17:42
FIBA 5,58 % 3,58 % 22/07/2017 25 4,65 %   -  -  11/08/2015 15:41:36
Obligacione - 3 Vjet
BKT 5,00 % - 07/01/2019 559 5,00 %   -  -  21/03/2017 15:40:08
CREDINS 4,50 % - 07/01/2019 559 5,00 %   -  -  05/04/2016 15:41:43
FIBA 5,44 % 3,44 % 07/01/2019 559 5,00 %   -  -  21/03/2016 14:32:06
FIBA 2,44 % - 05/10/2018 465 5,69 %   -  -  03/04/2017 16:15:43
FIBA 4,51 % - 07/04/2018 284 5,70 %   -  -  11/11/2016 13:56:09
FIBA 4,82 % - 04/07/2017 7 5,79 %   -  -  10/12/2015 09:26:52
Obligacione - 5 Vjet
CREDINS 5,18 % - 08/11/2021 1595 5,25 %   -  -  05/01/2017 14:34:20
ABI - 1,89 % 08/02/2021 1322 3,93 %   -  -  22/06/2017 09:41:09
CREDINS 3,65 % - 08/02/2021 1322 3,93 %   -  -  11/08/2016 14:47:11
FIBA - 2,74 % 08/02/2021 1322 3,93 %   -  -  14/07/2016 11:30:20
FIBA 4,28 % - 09/11/2020 1231 6,42 %   -  -  13/10/2016 09:02:17
FIBA 7,08 % - 10/08/2020 1140 6,45 %   -  -  01/02/2016 11:55:41
CREDINS 6,25 % - 04/05/2020 1042 6,45 %   -  -  20/01/2016 12:50:47
FIBA - 2,18 % 04/05/2020 1042 6,45 %   -  -  02/06/2017 16:11:03
FIBA 6,55 % 6,65 % 09/02/2020 957 6,65 %   -  -  09/02/2015 16:24:38
CREDINS 4,25 % - 10/11/2019 866 6,62 %   -  -  20/01/2017 13:02:35
CREDINS 6,20 % - 09/08/2018 408 7,70 %   -  -  12/08/2015 09:23:23
Obligacione - 7 Vjet
CREDINS 6,82 % - 16/12/2022 1998 6,79 %   -  -  23/12/2015 14:31:52
FIBA - 4,52 % 16/12/2022 1998 6,79 %   -  -  02/06/2017 16:11:33
BKT 6,30 % - 16/06/2022 1815 7,80 %   -  -  21/03/2017 15:39:12
CREDINS 5,00 % - 16/06/2022 1815 7,80 %   -  -  27/06/2016 16:17:14
FIBA - 4,66 % 16/06/2022 1815 7,80 %   -  -  06/03/2017 11:46:39
FIBA - 4,35 % 15/09/2021 1541 7,77 %   -  -  15/03/2017 11:07:08
FIBA 8,72 % 6,72 % 16/06/2021 1450 7,67 %   -  -  24/07/2015 14:45:51
FIBA 7,93 % - 17/03/2021 1359 7,64 %   -  -  17/10/2014 15:06:41
Obligacione - 10 Vjet
CREDINS 6,65 % - 07/10/2026 3389 6,70 %   -  -  30/12/2016 16:23:07
ABI - 4,61 % 15/07/2026 3305 5,00 %   -  -  22/06/2017 09:41:22
CREDINS 5,75 % - 15/07/2026 3305 5,80 %   -  -  28/09/2016 09:42:49
BKT 7,80 % - 18/01/2026 3127 7,90 %   -  -  31/10/2016 15:33:24
CREDINS 6,30 % - 18/01/2026 3127 7,90 %   -  -  22/06/2017 16:00:11
FIBA - 5,40 % 18/01/2026 3127 7,90 %   -  -  02/06/2017 16:11:57
CREDINS 6,50 % - 23/10/2025 3040 -   -  -  09/11/2016 10:57:22
FIBA - 8,75 % 23/10/2025 3040 8,80 %   -  -  26/10/2015 09:23:16
FIBA 6,44 % - 24/07/2025 2949 8,90 %   -  -  27/09/2016 11:29:06
FIBA - 8,80 % 23/04/2025 2857 8,93 %   -  -  29/04/2015 09:24:25
BKT 6,50 % - 23/01/2025 2767 9,25 %   -  -  02/11/2016 15:43:51
FIBA 4,91 % - 23/01/2025 2767 9,25 %   -  -  25/08/2016 15:13:26
BKT 8,00 % - 24/10/2024 2676 9,25 %   -  -  31/10/2016 15:32:40
FIBA 9,24 % 9,23 % 24/10/2024 2676 9,25 %   -  -  27/10/2014 15:17:12
FIBA 9,20 % - 25/07/2024 2585 9,25 %   -  -  14/05/2015 15:44:06
FIBA 9,30 % 9,30 % 25/04/2024 2494 9,34 %   -  -  19/05/2014 09:18:22
FIBA 5,00 % - 24/01/2024 2402 9,25 %   -  -  08/09/2016 10:49:31


Transaksionet Ditore  Lloji B, C
Bank Blerje Shitje Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Tot. Trans. Ditore (ALL) Tot. Trans. Ditore (EUR) Ndryshimi i Fundit
Bono Thesari - 12 Muaj
CREDINS 2,06 % - 08/02/2018 226 - C1 2 200 000  -  27/06/2017 09:27:36
CREDINS 2,06 % - 04/01/2018 191 - C1 3 000 000  -  27/06/2017 09:28:00
Shuma totale e transaksioneve ditore 5 200 000  -   
Totali i transaksioneve ditore 2  0   


* Për cdo sygjerim apo opinion na kontaktoni në adresën gsrm@amf.gov.al
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nuk mban përgjegjësi për keqpërdorimin e këtyre të dhënave nga të tretët.
Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë