Media: Artikuj

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare paralajmëron për rrezikun e investimit në emetimet e monedhave virtuale me ofertë fillestare ose të ashtuquajturat ICO

16 Nentor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare paralajmëron investitorët të tregojnë kujdes në lidhje me investimet në emetimet e Monedhave Virtuale me Ofertë Fillestare ose të ashtuquajturat Initial Coin Offerings, ICOs ! Kohët e fundit, në nivel evropian dhe global, shumë kompani po mbledhin para nga publiku duke përdorur një mekanizëm [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.09.2017

15 Nentor 2017

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2017, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde investimi, përkatësisht fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”dhe fondi i investimeve “Credins [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 108, tetor 2017

14 Nentor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 108, tetor 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 108 klikoni këtu.

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2017

10 Nentor 2017

Gjatë nëntëmujorit të vitit 2017, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.09.2017 tregon një total asetesh neto prej 1,592.92 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 274.18 milionë lekë (20.79%) krahasuar [...]

AMF dhe Universiteti Mesdhetar në Tiranë bashkëpunojnë për të rritur edukimin financiar tek studentët

8 Nentor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot një takim informues me studentët e Fakultetit të Shkencave Ekonomike në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, në vijim të zbatimit të Strategjisë për “Rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet financiare nën mbikëqyrje”. Aktiviteti synoi [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

7 Nentor 2017

Në zbatim të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, e ndryshuar, Komisioni i Testimit për “Broker në Sigurime”, shpall rezultatet e testimit të datës 27.10.2017. Komisioni [...]

AMF, polica kufitare hidhet online në kohë reale

6 Nentor 2017

Duke nisur nga data 1 nëntor 2017, raportimi dhe identifikimi i policave kufitare të shitura nga kompanitë e sigurimit bëhet në kohë reale nëpërmjet regjistrit elektronik online të shitjeve të sigurimit të detyrueshëm motorik. Kjo, në bazë të një vendimi të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, [...]

Për zhvillimin e trajnimit për vlerësues dëmesh në sigurime

2 Nentor 2017

Në zbatim të nenit 227, pika 1/b, të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë personat e interesuar, me përparësi ata që kanë depozituar kërkesë pranë AMF-së, për organizimin e trajnimit për vlerësues [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

1 Nentor 2017

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 11 të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime",  Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë [...]

AMF, leksion me studentët e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës

25 Tetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi ditën e mërkurë, më datë 25 tetor 2017, ora 11:00, një leksion të hapur me studentët e Fakultetit të Biznesit në Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të “Strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit [...]