Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Projekt-Ligje
Projekt-Rregullore
Projekte të Tjera
Projekte në Proces
 Print
Projekt ligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe të risigurimit”
 

Projekt-Ligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit""
 

Projekt-Ligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 197, datë 10.12.2009 "Për Fondet e Pensionit Vullnetar""
 

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë