Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Nada Vokshi (klasat e jojetës)6731.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Vaso Pasha", Nr.8, Tiranë.
2.Jurgen Adhami (klasat e jojetës)6831.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Bul. "Zogu I", Qendra VEVE, Dega Tirana 2 e Bankes Credins sh.a.
3.Entela Haxhialiu (klasat e jojetës)6931.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Ismail Qemali", nr.21, Tiranë.
4.Brunilda Baholli (klasat e jojetës)7031.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.RR. "Luigj Gurakuqi", Dega Tirana 15, Banka Credins sh.a., Tirane.
5.Sonila Malaj (klasat e jojetës)7131.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Muhamet Gjollesha", Qendra Tregtare Ring Center, Tirane.
6.Endrit Bakiri (klasat e jojetës)7231.01.2018Pa afatBanka Credins sh.a.Rr. "Ismail Qemali", nr. 4, Dega Tirana 1 e Bankes Credins sh.a.
7.Dhorothea Male(klasat e jetës, të jojetës dhe risigurime7331.01.2018Pa afatSunTrust Broker sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë, Pall. Delta 1, Hyrja 1, Zyra 1, Tiranë.
8.Ejona Rryçi (klasat e jojetes)6630.11.2017Pa afatASSIBROKER sh.a.Rr. "Brigada VIII", Vila 3/1, Kati III, Tirane, Shqiperi.
9.Murat Cara (klasat e jojetës dhe jetës)6527.07.2017Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. “R. Çollaku”, pall 24, shk.13, ap.5 Tiranë
10.Klaida Çekrezi(klasat e jetës dhe jo-jetës)5127.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë