Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Klaida Çekrezi(klasat e jetës dhe jo-jetës)5127.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë
2.Ardita Dragusha (klasat e jetës dhe jo-jetës)5227.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë
3.Dardana Cami (klasat e jetës dhe jo-jetës)5327.12.2016Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, Tiranë
4.Laura Mehmeti (klasat e jo-jetës)5427.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
5.Jerina Llukmani (klasat e jo-jetës)5527.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
6.Jorgo Hila (klasat e jo-jetës)5627.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
7.Anila Vako (klasat e jo-jetës)5727.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
8.Eglantina Seferaj (klasat e jetës dhe jo-jetës)5827.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
9.Nevila Xholi (klasat e jo-jetës)5927.12.2016Pa afatAlpha Bank Albania sh.a.Rr. e Kavajës, G KOM Business, kati 2, Tiranë
10.Miranda Bashi (klasat e jo-jetës)6127.12.2016Pa afatSmart Insurance Broker sh.a.Rr. “I. Qemali”, pall SAMOS TOWER, kati 4, Tiranë