Ruajta e Fshehtësisë

Autoriteti nuk mbledh informacion personal rreth jush kur Ju vizitoni Faqen tonë në Internet. Ju mund të vendosni të na dërgoni një informacion personal, si një e-mail me një koment ose pyetje. Autoriteti e përdor këtë informacion vetëm për të trajtuar çështjen për Ju ose për t'ju përgjigjur kërkesës suaj.