Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

NEN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQERI ADMINISTRUESE E FONDEVE TE PENSIONIT DHE SIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NEN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQERI ADMINISTRUESE E FONDEVE TE PENSIONIT DHE SIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "CREDINS INVEST- SHOQERI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE SIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.