Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Buletini Zyrtar
Raporti i Mbikëqyrjes
Periodiku i AMF
Raporti Vjetor
Edukimi i Publikut
Kërkime
     • Materiale Diskutimi
     • Vrojtime
     • Konferenca
Artikuj\Intervista
     • Intervista
     • Artikuj
     • Media e Huaj
Periodiku i AMF
 Print

AMF boton në një format standard buletinin periodik mujor me karakter informativ. Ky botim synon njohjen e vazhdueshme të publikut (konsumatorëve) dhe grupeve të interesit me aktivitetin rregullues, mbikëqyrës dhe institucional të AMF.

  Periodiku AMF Nr. 105
  Periodiku AMF Nr. 104
  Periodiku AMF Nr. 103
  Periodiku AMF Nr. 102
  Periodiku AMF Nr. 101
  Periodiku AMF Nr. 100
  Periodiku AMF Nr. 99
  Periodiku AMF Nr. 98
  Periodiku AMF Nr. 97
  Periodiku AMF Nr. 96
Arkiva
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë