Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 56, datė 28.04.2016 "Mbi administrimin e likuiditetit nga shoqėritė e sigurimit dhe risigurimit"
Objekt i kësaj rregulloreje është, metoda e llogaritjes së normës së likuiditetit, plani masave dhe veprimeve në rast ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 7/28/2016

Rregullore nr. 89, datė 27.06.2016 "Pėr kriteret dhe kėrkesat pėr miratimin e shoqėrisė audituese tė shoqėrive administruese tė sipėrmarrjeve tė investimeve kolektive dhe shoqėrive administruese tė fondeve tė pensionit vullnetar"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për miratimin e shoqërisë audituese të shoqërive ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/27/2016

Rregullore nr. 76, datė 30.05.2016 "Mbi kategoritė e investimeve tė lejuara, kufizimet qė zbatohen dhe pėrdorimin e instrumenteve financiare derivative"
Kjo rregullore përcakton: Kategoritë e investimeve të lejuara, kufizimet që zbatohen për investimin e aktiveve, përdorimin ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/30/2016

Rregullore nr. 75, datė 30.05.2016 "Pėr komunikimin me median e publikun, publikimet dhe funksionimin e faqes sė internetit"
Kjo rregullore përcakton procedurat në lidhje me funksionimin sa më të mirë të komunikimit të Autoritetit me Median ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/30/2016

Rregullore nr. 57, datė 28.04.2016 "Mbi trajnimet e vazhdueshme profesionale dhe rinovimin e licencės sė aktuarit tė autorizuar"
Kjo Rregullore ka për objekt përcaktimin e rregullave të trajnimeve të vazhdueshme profesionale dhe rinovimit të licencës ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/28/2016

Rregullore nr. 40, datė 31.03.2016 "Mbi formėn, pėrmbajtjen dhe rregullat pėr mbajtjen e regjistrave tė ndėrmjetėsve nė sigurime"
Kjo rregullore përcakton formën, përmbajtjen dhe rregullat për mbajtjen e regjistrave të personave fizikë dhe juridikë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/31/2016

Rregullore nr. 38, datė 31.03.2016 "Pėr pėrmbajtjen, mėnyrėn, afatet e raportimit dhe njoftimit periodik nė AMF nga shoqėritė e sigurimit"
Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i përmbajtjes, mënyrës, dhe afateve të raportimit dhe njoftimit periodik ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/31/2016

Kodi i Etikės sė Aktuarėve, nr. 15, datė 26.02.2016
Qëllimi i këtij Kodi është promovimi i rregullave të sjelljes dhe të etikës profesionale për aktuarët, gjatë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 2/26/2016

Rregullore nr. 9, datė 25.01.2016 "Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes, mėnyrat e mbajtjes sė provigjoneve teknike, si dhe kriteret dhe procedurat e miratimit tė tyre nga Autoriteti"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i bazave, metodave të llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/25/2016

Rregullore nr. 8, datė 25.01.2016 "Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes, mėnyrat e mbajtjes sė provigjoneve matematike si dhe kriteret dhe procedurat e miratimit tė tyre nga Autoriteti"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i bazave, metodave të llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/25/2016

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2016. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë