Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Ardian MYSLIMAJ
 • Fusha e Aktivitetit:
  Regjistrues i aksioneve të shoqërive tregtare
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri kryesisht me kapital shtetëror
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "George W. Bush", Nr. 13, P.O. Box 7424, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2233 442, +355 4 2233 425
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 58 date 05.11.2002 (pa afat)