Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Albano Troka (klasat e jojetës)7426.02.2018Pa afatBroker fizik i pavarurRr. "Migjeni", Ap. 22,Yzberisht, Tirane
2.Endri Kote (klasat e jo-jetës dhe risigurime)6027.12.2016Pa afatBroker fizik i pavarurRr. “Rapo Hekali”, Tiranë
3.Manjola Ismailaj (klasat e jo-jetës)4428.04.2016Pa afatBroker fizik i pavarurRr. “Muhamet Gjollesha”, Qendra “Olimpia”, kati i 2, nr.3, Tiranë