Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës së Aktuarit të Autorizuar Data e licencës së Aktuarit të Autorizuar Vlefshmëria e Licencës Nr. kontakti Adresë e-mail
1.Aranit MUJA1623.04.201823.04.20210676358100 amuja@amf.gov.al
2.Kleida HAXHI8/124.11.201624.11.20190684076503kleida.h@hotmail.com
3.Elsa TOÇI15/124.11.201624.11.20190696082323elsatoci@yahoo.com
4.Enkeleda SHEHI1/129.09.201629.09.201906920 67070ledapustina@yahoo.com
5.Albion NASA2/129.09.201629.09.20190672057432anasaj@sivig.al
6.Arben ÇAVOLLI3/129.09.201629.09.20190692062230arbencavolli@sigal.com.al
7.Areta ÇUKO4/129.09.201629.09.20190672299970aretacuko@yahoo.com
8.Brikena PRENI5/129.09.201629.09.20190674065531brikena_xhaja11@yahoo.com
9.Etjon BASHA6/129.09.201629.09.20190693746454 etjonbasha@gmail.com
10.Orjana ZAÇAJ10/129.09.201629.09.20190694052869ana_25al@yahoo.com