Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës së Aktuarit të Autorizuar Data e licencës së Aktuarit të Autorizuar Vlefshmëria e Licencës Nr. kontakti Adresë e-mail
1.Odeta FERRO14/130.07.201830.07.20210686075546; 0697072551
2.Romeo BACE13/130.07.201830.07.20210672883682
3.Aranit MUJA1623.04.201823.04.20210676358100 amuja@amf.gov.al
4.Kleida HAXHI8/124.11.201624.11.20190684076503kleida.h@hotmail.com
5.Elsa TOÇI15/124.11.201624.11.20190696082323elsatoci@yahoo.com
6.Enkeleda SHEHI1/129.09.201629.09.201906920 67070ledapustina@yahoo.com
7.Albion NASA2/129.09.201629.09.20190672057432anasaj@sivig.al
8.Arben ÇAVOLLI3/129.09.201629.09.20190692062230arbencavolli@sigal.com.al
9.Areta ÇUKO4/129.09.201629.09.20190672299970aretacuko@yahoo.com
10.Brikena PRENI5/129.09.201629.09.20190674065531brikena_xhaja11@yahoo.com