Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Trajtimi i ankesave të konsumatorëve
 Print

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në kuadër të mbrojtjes së konsumatorit informon se pranë tij funksionon njesia për trajtimin e ankesave të të siguruarve.
Kjo strukturë do të trajtojë në mënyrë të paanshme, me profesionalizëm dhe brenda afateve të gjitha ankesat që do t'i paraqiten, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi ia kthen per rishqyrtim shoqërisë së sigurimit, cështjen e ankimuar.

Cdo person i dëmtuar, i cili përfiton dëmshpërblim nga shoqëritë e sigurimit dhe mbetet i pakënaqur për mënyrën e trajtimit të dëmit, masën e dëmshpërblimit apo refuzimin e saj, pasi ka depozituar një ankesë pranë shoqërisë së sigurimit trajtuese e dëmit, mund të kontaktojë apo të depozitojë një ankesë në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare ne adresen:

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania
Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560
Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
Email:   konsumatori@amf.gov.al

Autoriteti është i gatshëm të informojë dhe të sqarojë të siguruarit për të gjitha veprimet që duhet të kryejnë dhe dokumetacionin që duhet të plotësojne në rast se përfshihen në një aksident.

Mund të telefononi ose të kërkoni takim në rast se nuk keni mundësi të shkruani. Nuk pranohen ankesa, kërkesa ose njoftime anonime.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë