Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Buletini Zyrtar
Raporti i Mbikëqyrjes
Periodiku i AMF
Raporti Vjetor
Edukimi i Publikut
Kërkime
     • Materiale Diskutimi
     • Vrojtime
     • Konferenca
Artikuj\Intervista
     • Intervista
     • Artikuj
     • Media e Huaj
Buletini Zyrtar
 Print
AMF boton në një format standard dhe periodicitet mujor buletinin zyrtar me karakter informativ. Ky botim synon njohjen e vazhdueshme të publikut (konsumatorëve) dhe grupeve të interesit me aktivitetin rregullues, mbikëqyrës dhe institucional të AMF

  Viti 2017
  Viti 2016
  Viti 2015
  Viti 2014
  Viti 2013
  Viti 2012
  Viti 2011
  Viti 2010
  Viti 2009
  Viti 2008
  Viti 2007
  Viti 2006
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë