Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Buletini Zyrtar
Raporti i Mbikëqyrjes
Periodiku i AMF
Raporti Vjetor
Edukimi i Publikut
Kërkime
     • Materiale Diskutimi
     • Vrojtime
     • Konferenca
Artikuj\Intervista
     • Intervista
     • Artikuj
     • Media e Huaj
Kërkime
 Print

Kërkimi është një ndër funksionet kryesore në AMF. Realizimi i kërkimit studimor në Autoritet i shërben plotësimit të funksioneve dhe realizimit të detyrave të Autoritetit për rregullimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë në fushën e sigurimeve, titujve, të pensioneve vullnetare private, fondeve të investimeve, veprimtarive të tjera financiare jo-bankare dhe zhvillimit e konsolidimit të vetë Autoritetit.

Materialet e publikuara në këtë rubrike janë në formën e:

  • Materialit të Diskutimit, dhe
  • Artikullit.
  • Materiale të prezantuara në konferenca apo aktivitete të ngjashme të AMF-së
  • Analiza vrojtimi

AMF rezervon të drejtat mbi materialin kërkimor që botohet në këtë seksion të faqes së saj. Jeni të lutur të citoni burimin sa herë që i referoheni materialeve të botuara në faqen zyrtare në Internet të AMF-së. 
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë