Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Rreth Nesh
Historiku
Misioni, Vizioni, Vlerat
Objektivat
Funksionet Kryesore
Subjektet e
    Rregulluara
    (entet nën juridiksion)
Mundësi Karriere
Rreth Nesh
 Print

I krijuar në vitin 2006, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) ështe një institucion publik i pavarur nga ekzekutivi, përgjegjës për rregullimin dhe mbikëqyrjen e sistemit financiar jobankar dhe operatorëve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë sektor. AMF raporton në Kuvend për aktivitetin e tij.

Fusha kryesore e veprimtarisë sonë është rregullimi dhe mbikëqyrja:

  • e aktivitetit të tregut të sigurimeve dhe operatorëve të tij;e aktivitetit të tregut të letrave me vlerë dhe operatorëve të tij;
  • e aktivitetit të tregut të fondeve të pensioneve vullnetare dhe operatorëve të tij;
  • e veprimtarive të tjera financiare jobankare”.

Funksioni ynë primar është që me anë të mjeteve ligjore, administrative dhe të informacionit, të mbrojmë konsumatorët si dhe të ruajmë stabilitetin e transparencën në fushën e sigurimeve, letrave me vlerë dhe pensioneve private suplementare. Aktiviteti ynë karakterizohet nga profesionalizmi, transparenca dhe standardi i lartë i shërbimit për të gjithë grupet e interesit

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë