Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Buletini Zyrtar
Raporti i Mbikëqyrjes
Periodiku i AMF
Raporti Vjetor
Edukimi i Publikut
Kërkime
     • Materiale Diskutimi
     • Vrojtime
     • Konferenca
Artikuj\Intervista
     • Intervista
     • Artikuj
     • Media e Huaj
Raporti i Mbikëqyrjes
 Print
Raporti i Mbikëqyrjes është një publikim vjetor i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, objekti i të cilit është tregu i sigurimeve. Kërkesat gjithnjë e në rritje të tregut për informacion të specializuar me karakter financiar, dinamika e zhvillimit të tij, si dhe forcimi i transparencës nga ana e AMF në komunikimin me publikun, kanë qenë faktorët kryesorë në hartimin e këtij publikimi, në thelb të së cilit është informacioni statistikor - financiar i detajuar dhe tepër i strukturuar. Raporti i Mbikëqyrjes është produkt i bashkëpunimit të dy Drejtorive, përkatësisht Drejtorisë së Kërkimit dhe Statistikës si dhe Drejtorisë së Raportimit dhe Analizës.
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë