Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.UDSA sh.p.k.44025.06.201425.06.2017Insig sh.a./SIVIG sh.a./Intersig VIG sh.a./Atlantik sh.a./Eurosig sh.a.Bul. “Zogu I-rë”, përballë stacionit të trenit, Tiranë.
2.SIGAL-AD sh.p.k.63625.01.2016Pa afatSigal UGA sh.aSelia qendrore e shoq. Rruga “Urani Pano”, “Qendra e Biznesit SIGAL”, dalja jug lindje, kati perdhe, Tiranë.
3.AVEL sh.p.k.63725.01.2016Pa afatSigal UGA sh.aAutostrada Tiranë-Durrës, km3, Domje.
4.AMELIO sh.p.k.69128.04.2016Pa afatInsig sh.a.L. 5 Maji, Rr. “Mehmet Shehu”, Ballsh, Fier.
5.ADEMI SAD sh.p.k.69328.04.2016Pa afatInsig sh.a.Rr. “Elez Isufi”, Agjencia “ADEMI SAD” sh.p.k, përballë postës, Peshkopi.
6.BANERT sh.p.k.69528.04.2016Pa afatInsig sh.a.Lagjja “29 Nëntori”, Bul. “Ismail Qemali”, pall. 517, Vlorë.
7.FLORIS sh.p.k.69630.05.2016Pa afatSigal UGA sh.aRr. e “Dibrës”, Pallati ANI, nr.2, kati 1, Tiranë,
8.NOA sh.a. 70127.06.2016Pa afatSigal Life UGA sh.a.Rr “Tish Daija”, pranë Komunës së Parisit, Kompleksi “Haxhiu” (Kika 2), Pall 2, K.1, Tiranë Shqipëri
9.Petani Agency sh.p.k.82230.03.2017Pa afatAnsig sh.a.Agjensia “Petani Agency” sh.p.k., Rr. “Sheshi Liria”, Durrës.