Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1."Porsche Leasing" sh.p.k.97230.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aAutostrada Tiranë-Durrës” km3, Rr. Monun, Mëzez, Tiranë.
2."Steffi" sh.p.k.90827.07.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Butrinti”, god.29, kati 1, h.2, Sarandë+Terminal, Porti Detar, Sarandë.
3."UDSA" sh.p.k.91027.07.2017Pa afatInsig sh.a./SIVIG sh.a./Albsig sh.a./Atlantik sh.a./Eurosig sh.a.Autostrada TR-DR, km 8, Gjokaj, Auto City, Tiranë, Shqipëri
4."Sarris Albania"sh.p.k.87619.06.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. "Mitat Hoxha" Lagjia. 4, zyra 7, Sarandë.
5."Alba 2006" sh.p.k83926.05.2017Pa afatSigal UGA sh.aVau i Dejës, Bushat, Shkodër.
6.“NOA” sh.a. 70127.06.2016Pa afatSigal Life UGA sh.a.Rr “Tish Daija”, pranë Komunës së Parisit, Kompleksi “Haxhiu” (Kika 2), Pall 2, K.1, Tiranë Shqipëri
7.“FLORIS’sh.p.k.69630.05.2016Pa afatSigal UGA sh.aRr. e “Dibrës”, Pallati ANI, nr.2, kati 1, Tiranë,
8.Shoq.“AMELIO” sh.p.k.69128.04.2016Pa afatInsig sh.a.L. 5 Maji, Rr. “Mehmet Shehu”, Ballsh, Fier.
9.Shoq.“ADEMI SAD” sh.p.k.69328.04.2016Pa afatInsig sh.a.Rr. “Elez Isufi”, Agjencia “ADEMI SAD” sh.p.k, përballë postës, Peshkopi.
10.Shoq.“BANERT” sh.p.k.69528.04.2016Pa afatInsig sh.a.Lagjja “29 Nëntori”, Bul. “Ismail Qemali”, pall. 517, Vlorë.