Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Rakiola Bundo42823.05.201423.05.2017Insig sh.a.Zyrë e INSIG pranë Drejtorisë së kontroll-shfrytëzimit të automjeteve, Gjirokastër
2.Dëfrim Banaj42923.05.201423.05.2017Insig sh.a.Lagjja “18 shtatori”, pranë Drejtorisë së Transportit Rrugor, Gjirokastër.
3.Arben Bajraktari43223.05.201423.05.2017Sigal Uniqa Group Austria sh.a.Rr. “Arkitekt Kasemi”, Pall.71, Shk.1, Tiranë.
4.Vedat Çela43423.05.201423.05.2017Sigal Uniqa Group Austria sh.a.Lagjia “Çlirimi”, pall. 5 katësh, kati 1, pranë farmaci “Ollga”, Lushnjë.
5.Erlind Bejkollari43823.05.201423.05.2017Sigal Uniqa Group Austria sh.a.Rr. “4 Dëshmorët”, përballë shkollës “4 Dëshmorët”, Tiranë.
6.Apostol Paja43923.05.201423.05.2017Sigal Uniqa Group Austria sh.a.Rr. E Marinës, Belsh, Elbasan.
7.Lumturi Cjapi44125.06.201425.06.2017Insig sh.a.Zyrë agjenti e INSIG sh.a., Bulevardi “Gjergj Fishta”, Tiranë;
8.Amarilda Meçani44225.06.201425.06.2017Sigal Uniqa Group Austria sh.a.Rr. E Kavajës, Pall. 318, Tiranë
9.Albana Hoxha44325.06.201425.06.2017Sigal Uniqa Group Austria sh.a.Rr. “Asim Vokshi”, 104/1, Tiranë.
10.Sabrije Zeneli44425.06.201425.06.2017Sigal Uniqa Group Austria sh.a.Rr. “Tefta Tashko”, pall. 120/1, ap.2, Tiranë.