Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Agron Çela94130.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aQendër, Fushë Krujë.
2.Erlind Bejkollari94230.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Kongresi i Lushnjes”, Pall.33, Shk.6, Ap.62, Njësia Bashkiake nr.7, Tiranë.
3.Renato Markolaj94330.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Arra e Madhe”, L.“Ndoc Mazi”, Shkodër.
4.Elidjon Malo94430.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr.“Kont Leopold Bertold’, pall.14, kati1,Tiranë.
5.Arben Bajraktari94530.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr.“Arkitekt Kasemi”, pall.71, shk.1, Tiranë
6.Bajram Abazaj94630.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia “ 5 Shkurti”, Ballsh, Fier.
7.Majlinda Miha94730.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aL.15, Rr. “A. Goga”, Spitallë, Durrës.
8.Samerset Kalluçi94830.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “M. Gjollesha”, Tiranë, Rr. Sulejman Delvina.
9.Juliana Caushmema94930.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aBulevardi “Blu”, pall.49/1, shk.2, Qendër, Kamëz Tiranë.
10.Glenda Mici95030.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. Nacionale, Shkodër-Hani i Hotit, godinë 2 katëshe, Dobraç, Shkodër.