Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Artur Tafa81230.03.2017Pa afatSigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.L. “Aksioni”, Peshkopi.
2.Bledar Keçi81330.03.2017Pa afatSigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.Bindi Terminal, Fushë Prezë.
3.Brisilda Hyseni81430.03.2017Pa afatSigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.Rr. Kavajës Nr.116, Tiranë.
4.Ermal Shehu81530.03.2017Pa afatSigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.Rr. “Haxhi Dalliu”, Tiranë
5.Frida Draçi81630.03.2017Pa afatSigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.Bul. “Gjergj Fishta”, tek kolaudimi ,Tiranë.
6.Gentian Grabova81730.03.2017Pa afatSigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.Yzberisht, Tiranë.
7.Masimo Lazri81830.03.2017Pa afatSigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.Rr. “M. Barleti”, P.162, Shk.3, Ap. 2, Shkodër.
8.Zamira Zdrava81930.03.2017Pa afatSigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.Rr. “M. Kashen”, Pll. 8, Kt. 1. Ap. 10, Tiranë.
9.Artur Shehu82030.03.2017Pa afatSigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.Bul. “Gjergj Fishta”, tek kolaudimi,Tiranë.
10.Geralda Doga79330.03.2017Pa afatSigal Uniqa Group Austria sh.a.Rr. “Aleksandri i Madh”, Pall. “Lorena”,Yzberisht, Unaza e re, Tiranë.