18 Prill 2017

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Në mbledhjen e datës 14 prill 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:

  1. Miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  për vitin 2016;
  2. Miratimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2016.