9 Janar 2018

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Në mbledhjen e datës 9 janar 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:

1. Miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Institutit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Itali (IVASS) dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF).