Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
1 Vit AMF - Zhvillohet takimi “Zhvillimi dhe sfidat e tregjeve financiare jo – bankare”
 Print
foto
Mbyll
1   


Njoftim                                                                                                                        

 

Tiranë, 10 Dhjetor 2007

Hotel Sheraton dhe Kullat, Salla Iliria 1

 

1 Vit AMF  -  Zhvillohet takimi “Zhvillimi dhe sfidat e tregjeve financiare jo – bankare”

 

Me rastin e 1 vjetorit tĂ« krijimit , mĂ«  10 Dhjetor 2007 Autoriteti i MbikĂ«qyrjes Financiare zhvilloi nĂ« Hotel Sheraton dhe Kullat takimin “Zhvillimi dhe sfidat e tregjeve financiare jo – bankare”, pĂ«r tĂ« paraqitur punĂ«n e kryer nga ky institucion nĂ« vitin e parĂ« tĂ« aktivitetit tĂ« tij dhe mĂ« tej objektivat e projektet pĂ«r pĂ«rballimin me sukses tĂ« sfidave tĂ« zhvillimit te tregjeve financiare jo - bankare. AMF filloi aktivitetin e saj rreth njĂ« vit mĂ« parĂ«, duke integruar funksionet e kryera nga rregullatorĂ«t e mĂ«parshĂ«m nĂ« fushat e sigurimeve, letrave me vlerĂ« dhe pensioneve private suplementare.

 

NĂ« takimin e ndjekur nga  pĂ«rfaqĂ«sues tĂ« institucioneve tĂ« ndryshme, mori pjesĂ« Kryeministri i vendit, Prof. Sali Berisha, Ministri i Financave  Z. Ridvan Bode, Ministri i EkonomisĂ«  Z. Genc Ruli, Guvernatori i BankĂ«s sĂ« ShqipĂ«risĂ« Z. Adrian Fullani, Z. Hashim Rexhepi Zv / Drejtori i Autoritetit Bankar Qendror tĂ« KosovĂ«s  dhe personalitete tĂ« tjera nĂ« vend.

 

NĂ« fjalĂ«n e saj, Zj. Elisabeta Gjoni – Kryetare e AMF-sĂ« evidentoi fushat e prioriteteve tĂ« institucionit nĂ« vitin e parĂ« tĂ« punĂ«s. KĂ«to prioritete lidhen me diagnostikimin e tregut, me fokus ate te sigurimeve; hartimin e njĂ« plani tĂ« plotĂ« tĂ« zhvillimit tĂ« mbikĂ«qyrjes;rishikimin e kuadrit ligjor ekzistues pĂ«r tregjet financiare jo-bankare  dhe pĂ«rshtatjen e tij me direktivat Europiane e standardet ndĂ«rkombĂ«tare dhe zhvillimin e njĂ« sistemi tĂ« pĂ«rshtatshĂ«m tĂ« teknologjisĂ« sĂ« informacionit me baza tĂ« dhĂ«nash tĂ« shumĂ«fishta. NĂ« harkun e njĂ« viti, AMF ka ndjekur me vĂ«mendje dhe ka trajtuar problemet qĂ« lidhen me zhvillimin e tregjeve tĂ« sigurimeve, letrave me vlerĂ« dhe sigurimeve nĂ« shqipĂ«ri. NĂ« diagnostikimin e  tregut tĂ« sigurimeve janĂ« pĂ«rfshirĂ« elementĂ« tĂ« metodologjisĂ« bashkĂ«kohore tĂ« mbikĂ«qyrjes me bazĂ« riskun. Rezultatet e analizave janĂ« reflektuar nĂ« adoptimin e rregulloreve dhe dhe nxjerjen e konkluzioneve pĂ«rkatĂ«se e rekomandimeve pĂ«r shoqĂ«ritĂ«.

 

NdĂ«r arritjet e punĂ«s 1 vjecare tĂ« AMF-sĂ«  u pĂ«rmendĂ«n: Krijimi i qendrĂ«s kombĂ«tare tĂ« tĂ« dhĂ«nave tĂ« Sigurimit tĂ« detyrueshĂ«m Motorrik nĂ« funksion tĂ« zgjidhjes sĂ« problemeve dhe modernizimit tĂ« infrastrukturĂ«s sĂ« sigurimeve tĂ« detyrueshme, hartimi dhe nxjerrja e njĂ« sĂ«rĂ« aktesh nĂ«nligjore qĂ« pasqyrojnĂ« direktivat europiane pĂ«r tĂ« tre sektorĂ«t, amendime nĂ« ligjet ekzistuese pĂ«r cĂ«shtje tĂ« rĂ«ndĂ«sishme si niveli i fondit tĂ« garancisĂ«, krijimi i sistemit GSRM pĂ«r fushĂ«n e letrave me vlerĂ«, zhvillimi i trainimeve tĂ« ndryshme, forcimi i rolit tĂ« profesionalistĂ«ve nĂ« sistemin financiar, etj. NĂ« drejtim tĂ« rritjes sĂ« komunikimit dhe transparencĂ«s me publikut AMF ka vĂ«nĂ« nĂ« dispozicion tĂ« publikut  informacione tĂ« ndryshme tĂ« pĂ«rditĂ«suara nĂ« faqen e internetit.

 

NĂ« fjalĂ«n e tij, Kryeministri i ShqipĂ«risĂ«, Z. Sali Berisha ndĂ«r tĂ« tjera tha se  krijimi i kĂ«tij institucioni erdhi si rezultat i kĂ«rkesave nĂ« rritje pĂ«r rregullimin e tregut financiar jo – bankar.Tre autoritete u shkrinĂ« nĂ« njĂ« : i sigurimeve, i pensioneve dhe letrave me vlerĂ« dhe nĂ« standardin mĂ« tĂ« mirĂ« ekzistues u krijua AMF. NĂ« 1 vit Ă«shtĂ« dĂ«shmuar qartĂ« qĂ« AMF po pĂ«rmbush misionin e tij shumĂ« tĂ« rĂ«ndĂ«sishĂ«m pĂ«r zhvillimin e tregjeve bankare financiare dhe para sĂ« gjithash mbrojtjen e konsumatorit. NĂ« bashkĂ«punim me qeverinĂ« janĂ« marrĂ« dhe po merren masa tĂ« pandĂ«rprera pĂ«r rritjen dhe zhvillimin e tregjeve financiare jo – bankare. ShqipĂ«ria ka njĂ« ekonomi tĂ« re, dinamike dhe entuziaste, por kjo ekonomi duhet tĂ« shohĂ« rregullat dhe tĂ« garantojĂ« qĂ«ndrueshĂ«rinĂ«. ShqipĂ«ria Ă«shtĂ« absolutisht para asaj qĂ« ne e mendojmĂ« dhe nuk Ă«shtĂ« ajo qĂ« tĂ«rheqim ne, por Ă«shtĂ« ajo qĂ« na tĂ«rheq ne.  Reforma e pensioneve Ă«shtĂ« nga reformat mĂ« tĂ« mĂ«dha kudo sot, jo vetĂ«m pĂ«r shqipĂ«rinĂ«. Ne do tĂ« hapim njĂ« debat konstruktiv me opozitĂ«n, pĂ«r tĂ« gjetur njĂ« ujdi, pasi Ă«shtĂ« reformĂ« qĂ« instalohet pĂ«r afate shumĂ« tĂ« gjata

 

Ministri i Financave theksoi rëndësinë e krijimit të AMF-së si institucion rregullator i integruar, duke u ndalur në zhvillimet e vrullshme në tregjet e sigurimeve, pensioneve dhe letrave me vlerë dhe rolin që ata kanë në zhvillimin makroekonomik të vendit.

 

Rëndësia e bashkëpunimit midis tregjeve dhe rregullatorëve në rajon dhe kontributi i shoqërive shqiptare në zhvillimin e tregjeve financiare jo – bankare të Kosovës, zunë një vend të vecantë në fjalën e Z. Hashim Rexhepi,nënkryetar i Autoritetit Bankar Qendror të Kosovës. Ai u ndal në problemet e sigurimeve të detyrueshme në Kosovë dhe në gjetjen e rrugëve për liberalizimin e këtij tregu.

 

Bashkëpunimi midis institucioneve rregullatore në vend në drejtim të mirëfunksionimit dhe zhvillimit të tregjeve financiare zuri një vend të rëndësishëm në fjalën e Guvernatorit Fullani, ndërsa interes të vecantë paraqitën prezantimet mbi klimën për investimet e huaja në sektorin financiar nga përfaqësuesi i shoqërisë TBIH, Christian Wolfs dhe rëndësia e zhvillimit të tregut të letrave me vlerë nga përfaqësuesi i BKT-së, Z. Seyhan Pencapligil.

 

Fjala e Kryeministrit BERISHA nĂ« 1 vjetorin e themelimit tĂ« Autoritetit tĂ« MbikĂ«qyrjes Financiare

 

Për të hapur fjalimin klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/periodik/arkive/sigurime/Fjala%20e%20kryeministrit%20Berisha.pdf

 

Fjala e Kryetares Elisabeta GJONI në 1 vjetorin e themelimit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

 

Për të hapur fjalimin klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/periodik/arkive/sigurime/E.%20Gjoni.pdf

 

Prezantimi i  NĂ«nkryetarit Keler GJIKA nĂ« 1 vjetorin e themelimit tĂ« Autoritetit tĂ« MbikĂ«qyrjes Financiare

 

Për të hapur prezantimin klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/periodik/arkive/sigurime/AMF%20-%20Zhvillime%20KG.pps

 

Fjala e Nënkryetares Ermela GUXHOLLI në 1 vjetorin e themelimit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

 

Për të hapur fjalimin klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/periodik/arkive/sigurime/E.Guxholli.pdf   

Galeria e Fotografive

Për të hapur galerinë e plotë të fotografive klikoni në linkun e mëposhtëm:
http://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/periodik/arkive/sigurime/AMF%201-Vit.pps

Kontakt: amf@amf.gov.al

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë