Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Rregullore >> Sigurime
 Print
Rregullore nr. 56, datë 28.04.2016 "Mbi administrimin e likuiditetit nga shoqëritë e sigurimit dhe risigurimit"

Akti ligjor/rregullator Rregullore
Miratoi Bordi i AMF
Numër 56 Datë 28/04/2016
Hyn në fuqi 28/07/2016
Botuar në Datë
Sektori Mbikeqyrje, Disiplinim
Fusha Sigurime

Përshkrim i shkurtër:
Objekt i kësaj rregulloreje është, metoda e llogaritjes së normës së likuiditetit, plani masave dhe veprimeve në rast të mungesës së likuiditetit dhe përmbajtja, mënyra dhe afatet kohore për njoftimin e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

  Materiali i plotë
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë