Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
431.Brisilda Hyseni81430.03.2017Pa afatSIVIG sh.a.Rr. Kavajës Nr.116, Tiranë.
432.Ermal Shehu81530.03.2017Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “Haxhi Dalliu”, Tiranë
433.Frida Draçi81630.03.2017Pa afatSIVIG sh.a.Bul. “Gjergj Fishta”, tek kolaudimi ,Tiranë.
434.Gentian Grabova81730.03.2017Pa afatSIVIG sh.a.Yzberisht, Tiranë.
435.Masimo Lazri81830.03.2017Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “M. Barleti”, P.162, Shk.3, Ap. 2, Shkodër.
436.Zamira Zdrava81930.03.2017Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “M. Kashen”, Pll. 8, Kt. 1. Ap. 10, Tiranë.
437.Artur Shehu82030.03.2017Pa afatSIVIG sh.a.Bul. “Gjergj Fishta”, tek kolaudimi,Tiranë.
438.Lejla Dvorani82130.03.2017Pa afatAnsig sh.a.Bul. “Gjergj Kastrioti”, nr.3, Korçë.
439.Taulant Zaimi77227.12.2016Pa afatIntersig VIG sh.a.Lagja e “Barrikadave” Berat.
440.Adriatik Mici77327.12.2016Pa afatIntersig VIG sh.a.Qëndra Tregtare “City Centër” Korçë.