Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë Adresa
21.Christian CANACARIS325.06.2009Pa afatRAIFFEISEN BANK sh.a.Europian Trade Center, Bul. Bajram Curri, Tirane
22.Erjon TACE425.06.2009Pa afatSOCIETE GENERALE ALBANIA sh.aBlv. Deshmoret e kombit, Kulla binjake I, Tirane
23.Entela MARGA525.06.2009Pa afatALPHA BANK sh.a.Rr. Kavajes, G- kom Bussines, Kati II, Tirane
24.Edison KOLETA625.06.2009Pa afatALPHA BANK sh.a.Rr. Kavajes, G- kom Bussines, Kati II, Tirane
25.Lirim MUHARREMI825.06.2009Pa afatKAPITAL INVEST sh.aBul. "Deshmoret e Kombit", Twin Towers Nr.2, Kati i 11, Tirane
26.Kaan PEKIN925.06.2009Pa afatBANKA KOMBETARE TREGTARE sh.aBul. Zhan D'Ark, Tirane
27.Florent PRIFTI1025.06.2009Pa afatBANKA KOMBETARE TREGTARE sh.aBul. Zhan D'Ark, Tirane
28.Kozeta STOJANI1125.06.2009Pa afatBANKA KOMBETARE TREGTARE sh.aBul. Zhan D'Ark, Tirane