Media: Njoftime

AMF zhvillon konferencën kombëtare për edukimin financiar

24 Maj 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi sot, më 24 maj 2018, Konferencën Kombëtare “Edukimi Financiar” me fokus kryesor studentët, të cilët shpalosën punime të ndryshme në lidhje me tregjet nën mbikëqyrje dhe rëndësinë e edukimit financiar për zhvillimin e tyre. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.03.2018

23 Maj 2018

Gjatë tremujorit të parë 2018, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.03.2018 tregon një total asetesh neto prej 1,901.33 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 173.79 milionë lekë (10.06%) krahasuar me 31.12.2017. [...]

Konferencë Kombëtare mbi Edukimin Financiar

22 Maj 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare do të organizojë më datë 24 maj 2018, Konferencën Kombëtare “Edukimi Financiar” me fokus kryesor studentët, të cilët përfaqësohen me punime të ndryshme, për të nxitur diskutimin mbi zhvillimet e sotme më të rëndësishme dhe sfidat që hasim në tregjet [...]

Publikohet “Strategjia për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje 2018-2022”

18 Maj 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare pas prezantimit të Strategjisë “Për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje 2018-2022”, për t’i shërbyer transparencës dhe komunikimit të vazhdueshëm me grupet e interesit dhe qytetarët, po e publikon atë për konsultim të gjerë publik. Në fjalën [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

16 Maj 2018

Në zbatim të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, e ndryshuar, Komisioni i Testimit për “Broker në Sigurime”, shpall rezultatet e testimit të datës 02.05.2018. Komisioni [...]

Prezantohet Strategjia “Për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje 2018-2022”

14 Maj 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare prezantoi sot, më 14 maj 2018 Strategjinë 5-vjeçare të zhvillimit të AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje për periudhën 2018-2022. Ai është një dokument i rëndësishëm që harmonizon së bashku axhendën e integrimit në Bashkimin Evropian, me zhvillimin e qëndrueshëm [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 113, prill 2018

11 Maj 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 113, prill 2018, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 113 klikoni këtu.  

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.03.2018

11 Maj 2018

Gjatë periudhës 31.03.2018, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre katër fonde investimi, përkatësisht fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins Premium” [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

11 Maj 2018

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 11 të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime",  Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë [...]

AMF publikon projektligjin e ri "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"

11 Maj 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka depozituar në Ministrinë e Financave projektligjin e ri “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”. Ndryshimet e realizuara në këtë projektligj kanë ardhur si pjesë e një procesi të gjerë konsultues me aktorët e tregut dhe me asistencën e ekspertëve të [...]