3 Mars 2017

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare merr pjesë në seancën dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave

Më datë 2 Mars 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare mori pjesë në seancën dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave për t’u dëgjuar  në lidhje me vendimin e Bordit Nr. 14, datë 21.02.2017.