Media: Njoftime

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Janar 2018

Ditën e mërkurë, datë 31 janar 2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi ndryshimet në disa elementë dhe zëra të planit për buxhetin [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për vitin 2017

25 Janar 2018

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për vitin 2017 u dominua në masën 75.12% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 24.88% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 93.07% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar [...]

AMF mbi shitjen e policave të sigurimit MTPL

10 Janar 2018

Në funksion të mbrojtjes së konsumatorit, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi inspektime pranë pikave të shitjeve të policave të sigurimit MTPL të disa shoqërive të sigurimit. Pas konstatimeve nga inspektimet, Bordi i Autoritetit vendosi t’u kërkojë shoqërive të sigurimit marrjen e disa masave për rregullimin [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

9 Janar 2018

Në mbledhjen e datës 9 janar 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: 1. Miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Institutit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Itali (IVASS) dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF).  

AMF miraton Fondin e Kompensimit për vitin 2018, rrugëzgjidhje pagesave të mbartura ndër vite

9 Janar 2018

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në mbledhjen e datës 28 dhjetor 2017, mori një vendim mbi Fondin e Kompensimit për vitin 2018. Ky vendim i Bordit të Autoritetit vjen në funksion të mbrojtjes së interesave të konsumatorëve dhe i jep zgjidhje një problematike të mbartur nga viti 2001 me pagesat e prapambetura me Fondin [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

9 Janar 2018

Ditën e martë, datë 9 janar 2018, ora 14:30, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Projekt “Mbi miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Institutit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Itali (IVASS) dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF)”; Të [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare Uron

30 Dhjetor 2017

Gëzuar Festat e Fund Vitit!

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 110, dhjetor 2017

29 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 110, dhjetor 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 110 klikoni këtu.

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

29 Dhjetor 2017

Në mbledhjen e datës 28 dhjetor 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Marrjen e masave për korrigjimin e situatës që lidhet me shitjet e policave të sigurimit të detyrueshëm MTPL; Marrjen e masave ndaj agjentëve në sigurime dhe punonjësve të shoqërive të sigurimit; Miratimin [...]

AMF dhe INSTAT nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

29 Dhjetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe Instituti i Statistikave nënshkruan sot më 29 dhjetor 2017 një memorandum bashkëpunimi, duke përcaktuar përgjegjësitë për përpunimin e të dhënave në kuadër të prodhimit të statistikave kombëtare sipas Programit të Statistikave Zyrtare. Gjithashtu, dy institucionet [...]