Media: Njoftime

Zhvillohet takimi i 15-të i Iniciativës së Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore për Mbikëqyrjen e Sigurimeve

12 Qershor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi më datë 12 qershor, në Tiranë, takimin e 15-të të Iniciativës për Mbikëqyrjen e Sigurimeve të vendeve së Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore, CESEE. Pjesëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues të autoritete mbikëqyrëse të sigurimeve [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

11 Qershor 2018

Ditën e mërkurë, datë 13.06.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të pensioneve private vullnetare dhe SIK [...]

AMF organizon takimin e 15-të të Iniciativës së Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore për Mbikëqyrjen e Sigurimeve

11 Qershor 2018

Takimi i 15-të i Iniciativës për Mbikëqyrjen e Sigurimeve të vendeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore, (CESEE) do të zhvillohet ditën e martë, më 12 qershor 2018, në Tiranë, nën organizimin e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Në këtë takim do të marrin pjesë përfaqësues [...]

Mbi zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

7 Qershor 2018

Në zbatim të nenit 11 të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime" Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se për arsye të impenjimeve të stafit, testimi për Vlerësues të dëmeve në sigurime i planifikuar për t’u [...]

AMF, marrëveshje bashkëpunimi me UET për edukimin financiar dhe formimin e studentëve

7 Qershor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot, më datë 7 qershor 2018, një takim me përfaqësues të Universitetit Europian të Tiranës (UET), i cili u pasua nga nënshkrimi i një marrëveshjeje bashkëpunimi. Të pranishëm në takim ishin Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Z. Ervin Koçi, Nëndrejtoresha [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

1 Qershor 2018

Në mbledhjen e datës 1 qershor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Refuzimin e kërkesës së Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve të BSHS-së, për miratimin e Drejtorit Ekzekutiv të Byrosë Shqiptare të Sigurimit.  

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Maj 2018

Ditën e premte, datë 1 qershor 2018, ora 12:30, do të zhvillohet mbledhja e Bordit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: 1.            Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; 2.            Miratimi i rendit të [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-prill 2018

25 Maj 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-prill 2018 kapën vlerën mbi 4,894 milionë lekë, ose 3.34% më shumë se në periudhën janar-prill 2017. Gjatë periudhës janar-prill 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 356,630 me një rritje prej 6.07% krahasuar me periudhën [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në tregun e titujve

25 Maj 2018

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt”, të nenit 26, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar, të Rregullores nr.155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që [...]

Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson progresin e bërë nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

25 Maj 2018

Fondi Monetar Ndërkombëtar, në përfundim të Monitorimit të Parë të kryer pas Përfundimit të Programit me Shqipërinë, ka vlerësuar ecurinë e ekonomisë shqiptare. Raporti nënvizon se ekonomia shqiptare ka vazhduar të rritet, duke shënuar një rritje reale të Prodhimit të Brendshëm Bruto prej [...]