Media: Artikuj

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

29 Shtator 2017

Në mbledhjen e datës 28 shtator 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a., si dhe fondit të pensionit që administrohet prej saj për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2017; Miratimin [...]

Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim

28 Shtator 2017

Për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

27 Shtator 2017

Në zbatim të nenit 5 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se në datën 27.10.2017, ora 12.00, do të zhvillohet testimi për broker [...]

Edukimi financiar dhe kujdesi për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve, do të jenë në qendër të punës së AMF-së, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv në konferencë me mediat

26 Shtator 2017

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Z. Ervin Koçi, zhvilloi më datë 26 shtator një konferencë me mediat në lidhje me zhvillimet më të fundit në tregjet financiare nën mbikëqyrjen e Autoritetit. Në fillim të fjalës së tij, Z. Koçi u ndal te ndryshimet strukturore në AMF, të tilla që [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-gusht 2017

25 Shtator 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-gusht 2017 kapën vlerën mbi 10,502 milionë lekë, ose 11.98% më shumë se në periudhën janar-gusht 2016. Gjatë periudhës janar-gusht 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 821,134 me një rritje prej 15.44% krahasuar me [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së takim me përfaqësues të FMN-së

25 Shtator 2017

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Z. Ervin Koçi priti në një takim përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar, me të cilët diskutoi në lidhje me ecurinë e tregjeve financiare, me fokus të veçantë tregjet e kapitaleve dhe rolin e Autoritetit në mbikëqyrjen, rregullimin dhe zhvillimin [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

22 Shtator 2017

Ditën e enjte, datë 28 shtator 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e Buxhetit të AMF-së, për vitin 2018”; Informacion mbi [...]

AMF nis trajnimet në fazën e tretë të projektit për zhvillimin e kapaciteteve mbikëqyrëse dhe rregullimin në tregun e kapitaleve

20 Shtator 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në datat 19-20 shtator organizoi një workshop në nisje të trajnimeve të fazës së tretë të projektit "Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve”. Kjo fazë e tretë e projektit ka si objektiv [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së takim me përfaqësues të lartë të SECO-s

13 Shtator 2017

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi zhvilloi më 13 shtator 2017 një takim me përfaqësues të lartë të Sekretariatit Shtetëror Zviceran për Çështje Ekonomike (SECO). Në takimin e zhvilluar me Ambasadorin Raymund Furrer, Drejtor i Bashkëpunimit Ekonomik [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve

11 Shtator 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nënshkroi më datë 11 shtator 2017, Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve “Inspektimet e përbashkëta në shoqëritë e sigurimeve dhe subjektet e tjera në mbikëqyrje të AMF-së dhe shkëmbimin e informacionit”. Nënshkrimi [...]