Statistika

 

 

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

  Rruga "Dora D'istria", Nr.10, P.O. Box 8363, Tiranë, Shqipëri

  + 355 - (0) - 4 - 2257560

  + 355 - (0) - 4 - 2250686

  amf@amf.gov.al

  www.amf.gov.al

08:00 - 16:30 nga e Hëna në të Enjte
08:00 - 14:00 Premte