Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
151.Lindita Jushaj (BSGA sh.a)110929.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.Rr. “Erion Hoxha”, L. Nr.3, Dega e BSGA, Laç.
152.Marsida Bahari (BSGA sh.a)111029.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.L. “Q. Stafa”, Bul. “Zogu I”, Dega e BSGA, Shkodër.
153.Migena Bullari (BSGA sh.a)111129.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.L.“ Llukan Prifti”, Dega e BSGA, Kuçovë.
154.Mimoza Dervishi (BSGA sh.a) 111229.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.L.3, Pall i ri, Dega e BSGA, pranë ish Bashkisë Kavajë.
155.Mirela Dhima (BSGA sh.a)111329.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.BSGA Bul.“D. e Kombit”, Kullat Binjake, nr.2, kati 5, Tiranë.
156.Nikolin Sata (BSGA sh.a)111429.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.Rr.. “Gjergj Fishta”, Dega e BSGA, Lezhë.
157.Redinela Hoxha (BSGA sh.a)111529.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.Bul. “Tirana Plazza”, Rr. “ Ded Gjon Luli”, Tiranë.
158.Rigels Gjoni (BSGA sh.a)111629.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.Sheshi “Liria”, Kulla EGT, kati 2, BSGA, Dega Durrës.
159.Rovena Dubali (BSGA sh.a)111729.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.BSGA Bul.“D. e Kombit”, Kullat Binjake, nr.2, kati 9, Tiranë.
160.Sabina Islami (BSGA sh.a)111829.03.2018Pa afatAlbsig sh.a./Intersig VIG sh.a.Bul. “Vlorë-Skelë”, L. “ Pavarësia”, BSGA, Dega Vlorë.