Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
151.Edjola Lulja112929.03.2018Pa afatSigal Life UGA sh.a.Rr. "Hamide Dalipi", Sauk, Tiranë
152.Monika Poreçi113029.03.2018Pa afatSigal Life UGA sh.a.Rr. "Alla", Ndërtesa 3, Hyrja 9, Farkë, Tiranë.
153.Ergest Skura113129.03.2018Pa afatSIVIG sh.a.Parku i Mallrave të eksportit, Durrës
154.Idmir Lleshaj113229.03.2018Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia 17, Rr. "Vllazërimi", banesë 1 katëshe, nr.2321, Durrës
155.Robert Marku113329.03.2018Pa afatSIVIG sh.a.L. Kodër, Rr. "Partizani", Shijak, Durrës.
156.Alma Domi 113429.03.2018Pa afatSIVIG sh.a.Rr. "Lord Bajron", (Ibrahim Pashë Bushatlliu), kati përdhe, Tiranë.
157.Elca Godina104326.02.2018Pa afatInsig sh.a.Rruga e Portit, L.4, Rr. “Skënderbej”, Hyrja 1, Durrës.
158.Orion Qose104426.02.2018Pa afatInsig sh.a.L.14, Shkozet, Rr. “Bajram Tusha”, Durrës.
159.Eridona Dunisha104526.02.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Rruga “M. Gjollesha”, pronë e Z. Luan Hoxha.
160.Zeliha Kushe104626.02.2018Pa afatIntersig VIG sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, ish kolaudimi i mjeteve Tiranë, pronë e Qetësor Kushe.